JUNG HYUN JI / 정현지
1998.09.10
Actor

■ 163cm 

■ 동국대학교 연극학부

■ 영어, 노래, 무용, 스키, 피아노, 바이올린, 플룻, 수영■ DRAMA

웹드라마 <첫 사랑만 세번째> (과거 하연/하진 역_단역) 

웹드라마 <@계정을삭제하였습니다> (한지완 역_조연) 

OCN 드라마 <다크홀> (간호사 역_단역)
웹드라마 <주작왕> (슬기 역_주연)
                                               

      

 

MOVIE

<데시벨> 진상 손님 역 

<강릉> 친구 역     

 

   

MUSICAL

<그리스> 패티 역 

<로빈> 루나 역■ MV

보이비 - 아침에 다시 얘기해

헨리 - 끌리는 대로 ALBUM

2019. 핑크레이디 디지털 싱글 [GOD GIRL]